Obsługa płacowo kadrowa


 

 • przygotowywanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji i raportów ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracowników w formie transmisji elektronicznej
 • sporządzanie i składanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków : chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy ( ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania)
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta wszelkich wymaganych prawem deklaracji i informacji do odpowiednich urzędów skarbowych, ZUS i GUS, Urzędu Pracy  z zakresu wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek ZUS,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w formie transmisji elektronicznej,
 • współudział i obsługa kontroli ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do GUS