Usługi księgowe


 

W ramach usług księgowych mieści się prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • ewidencji środków trwałych
 • ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Wymienione usługi wykonujemy w ramach stałej umowy ale istnieje również możliwość zlecania nam jednorazowych usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.