Oferta


USŁUGI KSIĘGOWE

W ramach usług księgowych mieści się prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • ewidencji środków trwałych
 • ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Wymienione usługi wykonujemy w ramach stałej umowy ale istnieje również możliwość zlecania nam jednorazowych usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.


 

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • przygotowywanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.)oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji i raportów ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracowników w formie transmisji elektronicznej
 • sporządzanie i składanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków : chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy ( ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania)
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta wszelkich wymaganych prawem deklaracji i informacji do odpowiednich urzędów skarbowych, ZUS i GUS, Urzędu Pracy  z zakresu wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek ZUS,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w formie transmisji elektronicznej,
 • współudział i obsługa kontroli ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

DORADZTWO

 • pomoc w założeniu firmy i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • ocena planowanych przedsięwzięć gospodarczych w ujęciu podatkowym,
 • udzielanie porad podatkowych w zakresie działalności gospodarczej,
 • udzielanie porad dotyczących spraw kadrowych
 • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów
 • konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości

*Dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie.